Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesprogram

Programbeskrivning

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Detta betyder att du kan få ett jobb direkt efter examen. När du tar examen är du undersköterska.

I programmet studerar du teori och praktik för att jobba med fysisk och psykisk omvårdnad av människor. Du får lära dig att ge vård och omsorg till de som behöver det. Du får också lära dig om hur man bevarar och återställer människors hälsa.

I detta yrke är det viktigt med demokratiska värderingar om människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Du får träna dig i att lösa problem och agera både självständigt och i samarbete med andra. Du får också träna dig i att planera, dokumentera och utvärdera det arbete som du gör.

Du gör 15 veckors praktik under din studietid för att träna dig i yrket och få de färdigheter som du behöver.

Vi är anslutna till VO-college, vilket garanterar kvaliteten på din utbildning.

Du behöver lägga till Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet.

Yrkesutgång

Undersköterska

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

Vi erbjuder även Programinriktat individuellt val.
För dig som inte är behörig, läs mer under Introduktionsprogram.

Gymnasie- & programgemensamma kurser

Gymnasiegemensamma kurser Poäng Programgemensamma kurser Poäng

Engelska 5

100

Hälsopedagogik

100

Historia 1a1

50

Medicin 1

150

Idrott och hälsa 1

100

Etik och människans livsvillkor

100

Matematik 1a

100

Psykiatri 1

100

Naturkunskap 1a1

50

Psykologi 1

50

Religionskunskap 1

50

Specialpedagogik 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Vård- och omsorgsarbete 1

200

Vård- och omsorgsarbete 2

150

Programfördjupning

Programfördjupningskurser Poäng

Yrkesutgång - Undersköterska

Akutsjukvård

200

Medicin 2

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Gymnasiearbete

100

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!