Samhällsvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du studerar historia, religion, samhällskunskap och psykologi för att få en djupare förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och som formar det.

Du får också lära dig ett vetenskapligt förhållningssätt med ett kritiskt öga till olika faktakällor.

Detta läser du:

Gymnasiegemensamt

1150

poäng

Programgemensamt

300

poäng

Inriktningskurser

450

poäng

Programfördjupning

300

poäng

Intresseprofil/Individuella val

200

poäng

Gymnasiearbete

100

poäng

Vi har en inriktning

Beteendevetenskap

Den här inriktningen fokuserar på människors utveckling och uppförande i olika grupperingar och sammanhang.

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!