Samhällsvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande

Programbeskrivning

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Du studerar historia, religion, samhällskunskap och psykologi för att få en djupare förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och vad som formar det.

Du får också lära dig ett vetenskapligt förhållningssätt med ett kritiskt öga till olika faktakällor.

Inriktningar

Beteendevetenskap
Den här inriktningen fokuserar på människors utveckling och uppförande, i olika grupperingar och sammanhang.

Samhällsvetenskap
Den här inriktningen fokuserar på samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

Gymnasie- & programgemensamma kurser

Gymnasiegemensamma kurser Poäng Programgemensamma kurser Poäng

Engelska 5

100

Filosofi 1

50

Engelska 6

100

Moderna språk

200

Historia 1b

100

Psykologi 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Inriktning & programfördjupning

Inriktningskurser Poäng Programfördjupning Poäng

Samhällsvetenskap

Geografi 1 (för SamBet)

100

Religionskunskap 2

50

Ledarskap och organisation (för SamSam)

100

Samhällskunskap 2

100

Matematik-specialisering

100

Samhällskunskap 3

100

Internationell ekonomi

100

Historia 2a

100

Internationella relationer

100

Internationell ekonomi

100

Ledarskap och organisation

100

Engelska 7 eller annat val

100

+ eget val

100

Beteendevetenskap

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Människors miljöer

100

Internationell ekonomi

100

Engelska 7 eller annat val

100

Gymnasiearbete

100

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!