Hotell- och turismprogrammet

Yrkesprogram

Programbeskrivning

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du får en yrkesexamen efter avklarad gymnasietid. Du kan välja mellan yrkesutgång Hotelladministratör och yrkesutgång Guide och reseledare. Efter examen kan du, beroende på inriktning, jobba med alla arbeten inom hotell- eller turistbranschen.

I programmet studerar du teori och praktik för att lära dig hantera alla situationer inom hotell- och turistnäringen med ett professionellt bemötande av kunder. Inom dessa yrken är det viktigt med service, positivt bemötande och goda språkkunskaper.

Du gör under din studietid 15 veckors praktik för att träna dig i yrket och ytterligare utveckla de färdigheter du behöver. Om du läser 4 steg språk kan du få göra din avslutande praktik utomlands.

Vill du ha behörighet till högskolan, behöver du läsa till två steg Svenska eller Svenska som andraspråk.

Yrkesutgång

Hotelladministratör • Guide och reseledare

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

Gymnasie- & programgemensamma kurser

Gymnasiegemensamma kurser Poäng Programgemensamma kurser Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 1

100

Logi

100

Matematik 1a

100

Konferens och evenemang

100

Naturkunskap 1a1

50

Service och bemötande 1

100

Religionskunskap 1

50

Besöksnäringen

100

Samhällskunskap 1a1

20

Resmål och resvägar

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Inriktning & programfördjupning

Inriktning & programfördjupning Poäng

Yrkesutgång - Hotelladministratör

Frukost och bufféservering

100

Reception 1

100

Reception 2

100

Konferens 1

100

Våningsservice 1

100

Administration 1

100

Marknadsföring och försäljning

100

+ eget val

200

Yrkesutgång - Guide och reseledare

Aktiviteter och upplevelser

100

Hållbar turism

100

Marknadsföring och försäljning

100

Reseproduktion och försäljning

100

Reception 1

100

Värdskap på resmålet

100

Guide och reseledare

100

+ eget val

200

Gymnasiearbete

100

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!