Barn- och fritidsprogrammet

Yrkesprogram

Programbeskrivning

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Detta betyder att du kan få ett jobb direkt efter examen.

Inriktningen i programmet är socialt arbete, vilket innebär att du, i programmet, studerar teori och praktik för att jobba med människor. Du får lära dig att samarbeta och kommunicera och du får också lära dig om hälsa, levnadsvanor och psykologi.

Du gör 15 veckors praktik under din studietid för att träna dig i yrket och få de färdigheter som du behöver.

Du har möjlighet att välja vilket yrke som du kommer att studera till, Personlig assistent eller Väktare. Under Yrkesutgång ser du en närmare beskrivning av dessa yrken.

Du behöver lägga till Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet.

Yrkesutgång

Personlig assistent - En personlig assistent jobbar med att stötta och hjälpa en person som har funktionshinder så att han eller hon kan fungera normalt i samhället. Jobbet kan variera väldigt mycket beroende på vilka olika behov som finns.

Väktare - En väktare jobbar med bevakning och säkerhet åt olika företag. Väktarjobb kan innebära nattarbete med mycket ensamarbete, men det kan också innebära bevakning av personer som passerar in och ut ur ett område, butiksbevakning, värdetransporter eller larm och ledningscentral.

För att få genomföra utbildningen ställs krav på att du har godkända studieresultat, godkänd närvaronivå och att du inte finns i Polisens belastningsregister.

Intresseprofil

Utöver de obligatoriska kurserna får du välja mellan våra intresseprofiler inom programmet eller utökat. Du väljer mellan Räddningstjänst, Mänskliga rättigheter eller Moderna språk (upp till 4 steg).

Gymnasie- & programgemensamma kurser

Gymnasiegemensamma kurser Poäng Programgemensamma kurser Poäng

Engelska 5

100

Hälsopedagogik

100

Historia 1a1

50

Naturkunskap 1a2

50

Idrott och hälsa 1

100

Kommunikation

100

Matematik 1a

100

Lärande och utveckling

100

Naturkunskap 1a1

50

Människors miljöer

100

Religionskunskap 1

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Inriktning & programfördjupning

Inriktningskurser Poäng Programfördjupning Poäng

Socialt arbete

200

Yrkesutgång - Väktare

Sociologi

100

Akut omhändertagande

100

Bevakning och säkerhet

300

Vardagsolyckor

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Yrkesutgång - Personlig assistent

Grundläggande vård och omsorg

100

Vardagsolyckor

100

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Akut omhändertagande

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Gymnasiearbete

100

Är du redo att världen?

Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att få lära känna dig!