Personal

  • Skolledning
  • Elevhälsan
  • Administration
  • Lärare
  • Styrelse
VD/Rektor/Skolchef

Eliseo Soria Reátegui

Biträdande rektor
för VO-BF-HT-RL-NA-SA-program

Ove Zakrisson

Biträdande rektor
för IMSPR-programmet

Mia Johansson

Administrativ chef

Ivan Soria

Skolkurator

Theresia Berglund

Skolläkare

Charlotte Suvero

Specialpedagog Sv och En

Alice Widlund

Studie- & yrkesvägledare

Karin Erlandsgård

Skolsköterska

Sara Cederberg

Ekonom

Bruna Rusin

IT-ansvarig

Bluescreen

Kaféansvarig

Edith Vásquez

Biblioteksassistent

Martin Soria Vásquez

Receptionist och biblioteksassistent

Åsa Magnusson

Lokalvårdare

Rafael Saldaña Vásquez

Studiehandledning i dari

Aboubakri, Sulaiman

Bi, Nk och Arabiska

Al-Nuaimi, Saif

Studiehandledning i thailändska

Andersson, Pramual

Förstelärare Ma, Fy, Studiehandl o mod i persiska

Barzegar, Arezoo

Sve och Sva

Björkman, Helen

Hotell o turism

Bukani, Zenab

En och Sva

Can, Rebecca
(Tjänstledig)

VÅRD OCH OMSORG

Drwiega, Eva-Lena

Sva, SO, Hi, Sh

Ekbäck, Henrik

Sva, Ge, admin-uppdrag

Eriksson, Kjell

Barn o fritid

Gahnström, Aila

Vård o omsorg, APL

Isgren, Marita

Sva, En, Fr, APL

Johansson, Mia

SVA och SV

Kristensen, Isabelle

Förstelärare, Sv och Fr

Larsson, Dana

NK, BI OCH ARABISKA

Solav Nasraddin ​

Sva och Sv

Misiurkiewicz, Magdalena

Hotell o turism

Morosini, Stefanie

Brand o räddning, Väktare, Häl Ped, SocArb och VardOl

Nehrer, Tomas

Ma, Fy, Specialped i Ma

Olsson, Hans

Studiehandl o mod i somaliska

Osman, Amin Mohamed

En

Paulsson Elfving, Ann

IDH, HÄL PED OCH SKOL-IF

Päiväniemi, Mika

Ke och Ma

Ristikartano, Charlott

En och Re

Simu, André

Sva, En, Ped Led

Sundström, Annelie

Vård och omsorg

Svanberg, Maria

Soc, En, Etik och Bild

Träff, Christine

Förstelärare, Hi, Re, Int.kult ped

Unga, Jonny

Sva, En och biblioteksassistent

Wall, André

Ma, Ke

Zakrisson, Ove

VD

Eliseo Soria Reátegui

Styrelseordförande

Ivan Soria

Styrelseledamot

Katia Soria Vásquez

Styrelsesuppleant

Martin Soria Vásquez

Vill du vara med och skapa framtidens världsmedborgare?